Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

Regulamin Gry

Zwiń
Ten temat jest zamknięty
X
X
 • Filtr
 • Czas
 • Pokaż
Wyczyść wszystko
new posts

 • Regulamin Gry


  Poniższe zasady gry są dodatkiem do OWU.


  Próba obejścia zasad gry będzie traktowana jako ich złamanie i tak traktowana przy wymierzaniu kary. Wszystkie zasady gry dotyczą również graczy, którzy zamierzają skasować swoje konto oraz tych, którzy kasację konta już rozpoczęli.


  §1 Ogólnie


  §1.1 “Islandoom” jest grą stworzoną i rozpowszechnianą przez Bloomga S.A..

  §1.2 Rejestracja konta oznacza akceptację regulaminu.


  §2 Konto


  §2.1 Każdy gracz może mieć tylko jedno konto.

  §2.2 Właścicielem konta jest osoba, do której należy adres e-mail przypisany do niego. Osoba ta jest w pełni odpowiedzialna za wszystkie działania wykonywane na tym koncie. E-mail użyty podczas rejestracji musi być pod wyłączną, osobistą kontrolą osoby, która zarejestrowała konto. W przypadku uzasadnionych wątpliwości pracownicy Bloomga S.A. mogą poprosić o podanie adresu e-mail konta w celu weryfikacji.

  §2.3 Użycie tymczasowego adresu e-mail jest niedozwolone i może skutkować natychmiastową kasacją konta.

  §2.4 Przekazywanie hasła innym graczom jest zabronione. Zakazane jest również proszenie/oferowanie korzyści finansowych/grożenie/nagabywanie innych graczy o przekazanie hasła.

  §2.5 Nie wolno logować się do obcych kont. W razie przypadkowego uzyskania dostępu do konta innego gracza, należy go o tym poinformować, bądź zgłosić zaistniałą sytuację do supportu Bloomga S.A..

  Żaden członek zespołu Bloomga S.A nigdy nie zapyta o Twoje hasło.

  §2.6 Nieaktywne konta mogą być usuwane po 14 dniach od ostatniego logowania.

  §2.7 Każde konto musi być prowadzone z korzyścią dla samego siebie – nie może istnieć tylko po to, by dawać korzyści innemu kontu. Konta wykorzystywane tylko dla dostarczenia innym kontom korzyści („pushing”) są niedozwolone.


  §3 Używanie tego samego komputera i łącza  §3.1 Kilku graczy może grać z jednego komputera / łącza. Należy pamiętać, że konta nie mogą łamać zasady §2.7 dotyczącej użytkowania konta.

  §3.2 W przypadku podejrzenia o złamanie którejś z zasad, administracja może skontaktować się z właścicielem któregoś z kont.

  §3.3 Konta obsługiwane z tego samego komputera lub łącza nie mogą mieć tego samego hasła. Bloomga S.A. nie rekompensuje żadnych szkód wyrządzonych przez osobę trzecią, która otrzymała hasło do konta.

  §3.4 Zabronione jest używanie konta gracza, z którym dzieli się komputer lub łącze internetowe, w czasie jego nieobecności.


  §4 Użycie zewnętrznych aplikacji


  §4.1 W Islandoom można grać wyłącznie przy pomocy niezmodyfikowanej, zwykłej przeglądarki internetowej.

  §4.2 Używanie aplikacji, skryptów lub botów do automatyzowania działań w grze jest zabronione.


  §5 Błędy w grze


  §5.1 Niedozwolone jest używanie błędów w grze dla korzyści swojej, bądź innych.

  §5.2 Gracze, którzy zauważą błędy muszą zgłosić je od razu w odpowiednim dziale na forum, bądź skontaktować się bezpośrednio z supportem Islandoom.


  §6 Kwestie Prawne


  §6.1 Wszystkie elementy gry, interfejsu i forum są własnością spółki Bloomga S.A. i chronione są prawem autorskim.

  §6.2 Kupno i sprzedaż kont, działań w grze, czasu jej poświęconego i wszelkich elementów gry Islandoom jest niedozwolone. Przekazanie konta w powiązaniu ze stronami aukcyjnymi lub innymi transakcjami pieniężnymi jest zabronione. Każda próba spieniężenia waluty gry będzie karana w trybie natychmiastowym.

  §6.3 Każda próba kradzieży konta lub danych osobowych, próba zaszkodzenia użytkownikom lub firmie Bloomga S.A. jest wykroczeniem i może doprowadzić do wszczęcia dochodzenia policyjnego, jeżeli pokrzywdzony zdecyduje się ją zgłosić.


  §7 Treści zabronione


  §7.1 Posługiwanie się językiem innym niż język serwera w prywatnych wiadomościach, na czacie i w profilu gracza jest zabronione.

  §7.2 Zabronione jest używanie wszelkich wulgaryzmów (w tym wykropkowanych, przekręconych itp. oraz będącymi wulgaryzmami w językach obcych). Wyjątkiem jest czat sojuszu, za którego treść odpowiada jego założyciel.

  §7.3 Zabronione jest umieszczanie treści wulgarnych, seksistowskich, rasistowskich, obraźliwych, wrogich wobec dowolnej religii, orientacji seksualnej, rasy, narodowości, płci i grupy wiekowej. Gra pozostaje wolna od polityki.

  §7.4 Zabronione jest podszywanie się pod pracowników firmy Bloomga S.A. i innych użytkowników.

  §7.5 Zabronione jest umieszczanie materiałów niewłaściwych dla nieletnich.

  §7.6 Zabronione jest umieszczanie wszelkich gróźb kierowanych do innych użytkowników. §7.7 Zabronione jest umieszczanie treści propagujących łamanie polskiego prawa i wszelkich rzeczy z tym związanych (dla przykładu - linki do pirackiego oprogramowania).

  §7.8 Zabrania się naruszania prywatności innych użytkowników.

  §7.9 Zabronione jest umieszczanie treści propagujących alkohol, narkotyki i inne środki odurzające.

  §7.10 Zabronione jest umieszczanie treści kontrowersyjnych, naruszających zasady współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe jak prowokowanie lub podsycanie wrogiej atmosfery.

  §7.11 Zabronione jest umieszczanie wszelkich reklam i spamu.

  §7.12 Zabronione jest publikowanie treści prywatnych wiadomości, e-maili oraz dyskusji z czatu bez zgody wszystkich uczestników takiej korespondencji. Tyczy się to również wiadomości od pracowników Bloomga S.A..

  §7.13 Niedozwolone jest zmuszanie innego gracza do skasowania, przekazania lub współużytkowania konta, przekazania hasła do konta lub łamania zasad gry.

  §7.14 Zabrania się komentowania pracy wykonywanej przez pracowników Bloomga S.A.. Wszelkie skargi należy kierować bezpośrednio do administracji.

  §7.15 Zabrania się rozpowszechniania swoich i cudzych haseł do gry i forum.

  §7.16 Zabrania się umieszczania treści dotyczących sprzedaży, kupna kont oraz usług związanych z grą za jakiekolwiek dobra materialne.

  §7.17 Zabrania się umieszczania treści nawołujących do złamania zasad gry.

  §7.18 Zabrania się umieszczania wszelkich linków. Wyjątkiem jest czat sojuszu, za którego treść odpowiada jego założyciel.

  §7.19 Administracja i moderatorzy forum nie odpowiadają za treści i linki wrzucone przez użytkowników.

  §7.20 Niewłaściwe nazwy kont, wysp i mogą zostać zmienione bez ostrzeżenia. Sojusze z niewłaściwymi nazwami mogą zostać skasowane.


  §8 Kary


  §8.1 W przypadku naruszenia, bądź złamania zasad gry lub “OWU”, konto może zostać zablokowane lub zawieszone. Odblokowanie konta możliwe będzie po nałożeniu kary odpowiedniej do danego naruszenia. Nie przewiduje się żadnych odszkodowań za straty wynikłe z zawieszenia, czy blokady konta, w tym dotyczące konta Premium i Złotych Monet.

  §8.2 Gracz niezadowolony z wymierzonej kary może wysłać w tej sprawie e-mail do supportu, bądź założyć wątek w odpowiednim dziale na forum w ciągu 7 dni. Informacje dotyczące działań podjętych wobec konta przekazywane będą wyłącznie jego właścicielowi.

  §8.3 Zrzuty ekranu przedstawione jako dowód, mogą być odrzucone.

  §8.4 Konto może zostać usunięte bez podania przyczyny.


  §9 Klauzula końcowa


  §9.1 Bloomga S.A zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.

  §9.2 W przypadku, gdy któryś paragraf stanie się nieważny, dotyczy to tylko tego paragrafu, a nie wszystkich zasad. Nieważne paragrafy zostaną edytowane przez administrację najszybciej, jak to możliwe.

  §9.3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2017 roku i obowiązuje wraz z późniejszymi zmianami.
Pracuję...
X